ประกาศเรื่อง ให้ตัวแทนจำหน่ายสลากผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรสลากเป็นการชั่วคราว ไปรับสลากตามภูมิลำเนา (05/02/2558)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ 49-50 ให้ผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้พิการรายย่อย ตั้งแต่ งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ได้ครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรสลากเป็นการชั่วคราวไปรับสลากตามภูมิลำเนาที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อของผู้ประสงค์ขอรับสลาก ซึ่งได้ทำการแยกจังหวัดภูมิลำเนา ตามเอกสารแนบท้าย

 

 

หรือดูรายละเอียดโดยตรงที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Visitors: 102,319