ร่วมบรรยายในโครงการส่งเสริมเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแล ประจำปี 2558

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายในโครงการส่งเสริมเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแล ประจำปี 2558 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อให้ชมรมคนพิการ เครือข่ายสมาคมคนพิการจังหวัดตรังรวม 9 อำเภอ ได้มีความรู้บนพื้นฐานสิทธิ์ และมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 97,803