มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ [19/02/2558]

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2558 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝีกอบรมให้ทราบภายหลัง

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อไปที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

78/17 หมู่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-582-2898, 02-962-3738 โทรสาร 02-582-2897

อีเมล์ : pwdinth@hotmail.com  เว็บ :  www.pwd.in.th

Visitors: 97,646