ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [19/02/2558]

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดโครงการ กำหนดการประชุม การลงทะเบียน และการสำรองห้องพักทางเว็บไซต์ www.snmrc.go.th 

 

 

โดยท่านที่สนใจกรุณาส่งหลักฐานการลงทะเบียนมาที่

คุณจีรวรรณ ปานนาค ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 88/26 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์  0-2591-5455 ต่อ 6804, 6808 โทรสาร 0-2591-1766, 0-2591-3912 หรือทาง e-mail : snmrc25regis@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

Visitors: 102,320