ร่วมงานแถลงข่าวกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2558

นายกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าวกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม โดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยเปิดศูนย์จริยศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน นิทรรศการส่งเสริมหลักธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมบรรยาย โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กิจกรรมไหว้พระ 9 วัดทางน้ำ กิจกรรมธรรมะสู่คนพิการ รวมถึงวัดภูมิภาคต่างๆ ด้วย และมีการมอบหมายให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 11 จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เชียงราย ตาก เลย อุบลราชธานี จัดงานวันมาฆบูชาอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านมิติศาสนาระหว่างประเทศ

Visitors: 97,799