ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 [5/3/2558]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมใบบัว โรงแรมใบบุญแกรนด์ จังหวัดเลย

Visitors: 89,489