ร่วมพิธีเปิดร้านค้าเพื่อชุมชน เทสโก้ สนับสนุนพื่นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพท.) ได้ร่วมทำพิธีเปิดร้านค้าชุมชน (Community Shop) เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาลพบุรี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าหน่วยราชการให้การต้อนรับ