แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมในงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 จากวันที่ 3 - 5 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร 2 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,792