ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 [19/3/2558]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Visitors: 102,319