ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแซมรถเข็น กายอุปกรณ์

องค์การบริหารจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแซมรถเข็น กายอุปกรณ์เพื่อสงเคราะห์คนพิการ ภายใต้โครงการจัดการสังคมสงเคราะห์คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558  ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 102,320