ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ปากเกร็ด ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 – 2 เมษายน 2558 ณ ลานจัดนิทรรศการชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร