ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง คณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล พร้อมด้วยพี่น้องคนพิการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ และมูลนิธิฯ กว่าร้อยชีวิต ร่วมสวมใส่เสื้อสีม่วงที่มีตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยจัดริ้วขบวน ถวายพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Visitors: 97,652