คณะผู้บริจาคร่วมประกอบรถเข็นก่อนส่งมอบ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 คณะผู้บริจาคฯ ผู้มีจิตใจงดงาม ร่วมกันประกอบรถเข็นเพื่อส่งมอบให้แก่คนพิการที่มีความจำเป็น ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Visitors: 97,588