ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก

ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก งาน "ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" ในปี 2558 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

Visitors: 102,319