คสช.ตั้ง"พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์" นั่งประธาน บอร์ดกองสลาก พร้อมคณะกรรมการอีก 3 คน แก้ปัญหาสลากเกินราคา

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พ.ค. 2558 นั้น กําหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งบุคคลมาเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 3 (1)ของคําสั่งดังกล่าว หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้ง พล.ต.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

พร้อมกันนี้ ยังมีคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อีก 3 คน ประกอบด้วย พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข, พ.ท.หนุน ศันสนาคม และ ผช.ศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ภาพและข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Visitors: 102,319