ห้ามตัวแทนจำหน่ายสลากดำเนินการจ่ายสลากแบบรวมชุด

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ประกาศห้ามตัวแทนจำหน่ายสลากทุกประเภท นำสลากไปจำหน่ายแบบรวมชุดอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว จะถือว่าตัวแทนกระทำผิดสัญญา และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากทันที โดยประกาศนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 เรื่องการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลาก

Visitors: 102,320