ภาพกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ รุ่น 1

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ "ส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ" รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,882