ภาพกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ รุ่น 2

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ "ส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ" รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี