ภาพกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ รุ่น 3

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ "ส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ" รุ่นที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 - 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,587