ภาพกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ รุ่น 4

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการ "ส่งเสริมการป้องกัน ละเมิด และการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีพิการ" รุ่นที่ 4  วันที่  2 กรกฎาคม 2558 - 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี