บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส แมนเนจเมนท์ จำกัด จะจัดฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ให้แก่คนพิการ

บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส แมนเนจเมนท์ จำกัด จะจัดฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ให้แก่คนพิการจำนวน 50 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง ตามกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT โดยจะจัดทดสอบความรู้เพื่อเข้ารับการอบรมในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 13.00 น.  ณ ห้อง M111 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   และจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 23 ตุลาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณเทพเทวิน 094-009-6723

 

บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส แมนเนจเมนท์ จำกัด

133/588 ม.2 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  11110

โทรศัพท์ 02-924-2726 โทรสาร 02-241-7181

Visitors: 102,319