ภาพกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 2

ภาพกิจกรรมสัมมนา โครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  22 – 24 กรกฎาคม 2558  ณ  โรงแรมเดอะริช พระราม 5  จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,898