ภาพกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1

ภาพกิจกรรมสัมมนา โครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม 5  จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,646