โครงการ ฝีกงาน-อบรม การใช้งานและการซ่อมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 620 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาดาวน์โหลดแบบขี้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ตามลิ้งค์ด้านล่าง พร้อมทั้งกรอกข้อมูล และส่งมาที่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ตามที่อยู่ด้านบน

ดาวน์โหลดแบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35

Visitors: 102,320