เปิดโครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 4

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  3 – 5 สิงหาคม 2558  ณ  โรงแรมเดอะริช พระราม 5  จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 102,319<