สปสช.จะดำเนินการคัดเลือกเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช.จะดำเนินการคัดเลือกเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญิติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Visitors: 97,803