เปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ" รุ่นที่ 2

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2558 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Visitors: 97,796