ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการระดับท้องถิ่น

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งระเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนพิการระดับท้องถิ่น จัดโดยสมาคมคนพิการจันทบูร ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

Visitors: 102,320