มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) (WAFCAT) ได้นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิคนพิการไทย และโรงงานไทยวีล