มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) (WAFCAT) ได้นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิคนพิการไทย และโรงงานไทยวีล

เเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) (WAFCAT) ได้นำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิคนพิการไทย และโรงงานไทยวีล โดยมีนายกิติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการมูลนิธิคนพิการไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคนพิการไทยและโรงงานไทยวีลให้การต้อนรับ และให้ความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา พร้อมร่วมประกอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คัน

Visitors: 98,125