เยี่ยมสำนักงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558  นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยมสำนักงานสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายไสว พรหมจินดา และคณะกรรมการบริหารฯ  ให้การต้อนรับ 

Visitors: 97,652