กำหนดจัดงานวันคนพิการ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสวนอัมพร

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ สนุกสนานร่วมกันและแสดง ความสามารถในด้านต่างๆ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการ

ขอเชิญชวนคนพิการและประชาชนทั่วไปร่วมงานวันคนพิการในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณสวนอัมพร

Visitors: 97,652