ขอเชิญชวนพี่น้องคนพิการรวมพลังร่วมใจปั่นรถโยก ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทย  ขอเชิญชวนพี่น้องคนพิการทุกท่านรวมพลังร่วมขบวนรถโยก "คนไทยรวมใจเป็นหนี่ง บอกรักพ่อให้ก้องโลก" เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม ขบวนรถโยก BIKE FOR DAD  ได้ที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ และ คุณดุสิต  สมันเลาะ เบอร์โทร : 0-2951-0445 , 0-2951-0447 , 0-2951-0569 , 0-2951-0455 , 0-2951-0337 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

Visitors: 97,801