คลีนิคมนุษย์ล้อ ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น ในงานวันคนพิการ


มูลนิธิคนพิการไทย ได้จัดกิจกรรม "คลีนิคมนุษย์ล้อ" ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น และให้คำปรีกษาในการดูแลรักษา ในงานวันคนพิการ ณ สวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

Visitors: 102,319