ซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" ของคนพิการ

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” ของคนพิการ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานนาฬิกาแดด สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยงานนี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 

Visitors: 97,794