ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พี่น้องคนพิการกรุงเทพฯ และน้องๆ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ