เลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ HAPPY NEW YEAR 2016 "รวมพล คนกันเอง"

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2558 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทยได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ “รวมพล คนกันเอง” เพื่อเป็นการขอบคุณ เจ้าหน้าที่ และผู้มีอุปการะคุณที่ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็ง และให้การสนับสนุนงานของสมาคมฯ และมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีเรื่อยมา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง  ณ โรงแรม เดอะริช พระราม 5 จังหวัดนนทบุรี 

Visitors: 102,319