อวยพรปีใหม่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะกรรมการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.