มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาคนพิการประเภทกรีฑา

16 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการประเภทกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34  หรือ “ปากน้ำโพเกมส์” ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

Visitors: 97,652