คลีนิคมนุษย์ล้อ ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559


มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีลได้จัดกิจกรรม "คลีนิคมนุษย์ล้อ" ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกฟรี รวมทั้งให้คำปรีกษาแนะนำการดูแลรักษา ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ณ MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน

Visitors: 97,801