ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาค 24-26 มกราคม 2559 จังหวัดเชียงใหม่

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาค (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2559 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ และจัดทำร่างมติต่อไป ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ

Visitors: 97,796