ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาค 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดอุบลราชธานี


13 กุมภาพันธ์ 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ ระดับภูมิภาค (สมัชชาคนพิการระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 และร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายหัวข้อ ‪‎การขับเคลื่อนสมัชชาคนพิการระดับชาติ‬ ณ ห้องทับทิมสยาม 2 ชั้น 5 สุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

Visitors: 102,319