ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

Visitors: 97,899