โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการ เข้าเรียนฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยี

นางสาวอรสา เนียมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครคนพิการ เข้าเรียนฝึกวิชาชีพในด้านเทคโนโลยีหลากหลายหลักสูตร ให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อเรียนจบแล้วทางโรงเรียนจะช่วยจัดหางานให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
หลักสูตรที่เปิดสอน อิเล็กทรอนิกส์(2 ปี) การพัฒนาระบบสารสนเทศ(2 ปี) คอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ(2 ปี) เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์(2 ปี) มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร(2 ปี) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ปีครึ่ง) การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.1 – ม.3) สำหรับผู้หญิงพิการขาดโอกาส(2 ปีหรือตามความสามารถ) ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางด้านแขนขาลำตัว ชายและหญิงอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี เรียนวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.20 – 16.40 หยุดวันอาทิตย์
เปิดสอบสนามสอบต่างจังหวัด 7 สนาม
- วันที่ 8 มี.ค. 2559 ณ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 11 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 15 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสา จังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ 18 มี.ค. 2559 ณ โรงเรียนศรีสังวาลจังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 23 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
- วันที่ 29 มี.ค. 2559 ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วันที่ 30 มี.ค. 2559 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย
สนามสอบที่ 8 วันที่ 2 เม.ย. 2559 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดนนทบุรี
ประกาศผลการสอบในวันที่ 8 เม.ย. 2559 ตรวจผลสอบได้ที่ http://www.rvsd.ac.th หรือโทร ( 038 ) 716247 – 9 ต่อ 6101 – 4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หรือ ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ โทร ( 038 ) 716247 – 9 ต่อ 6101 – 4 ; 6308

 

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว : กรมประชาสัมพันธ์ สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์http://contentcenter.prd.go.th/

Visitors: 97,653