เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 [2/3/2559]

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 "นครศรีธรรมราชเกมส์" จัดขี้นระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาภายในอำเภอทุ่งสง โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 11 ชนิด ได้แก่ กรีฑา เปตอง แบดมินตัน ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด บอคเซีย โกลบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และ 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ ฟุตบอล (พิการทางสมอง) และเ