เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำและโกลบอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 [3/3/2559]

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาว่ายน้ำและโกลบอล ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส์"