เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาบอคเซียและกรีฑา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 [4/3/2559]

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าชมและให้กำลังใจนักกีฬาบอคเซีย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไสใหญ่ และกรีฑา ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

Visitors: 97,882