สัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" 18 มีนาคม 2559

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ อุปนายกสภาคนพิการทุกประเภท คนที่ 4 อภิปรายเรื่อง "สถานการณ์การดำเนินงานด้านคนพิการ....จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" ในโครงการสัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

Visitors: 97,796