สัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" 19 มีนาคม 2559

สัมมนา "สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึงและการเสริมพลังเพื่อคนทั้งมวลและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 19 มีนาคม 2559

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "การสัมมนา