ร่วมพิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  นายศุภชีพ ดิษเทศ  นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทยพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีปิดงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมจำนวน ๕๕๐ คน

 

 

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวกลุ่มสื่อสารองค์กร พก.

Visitors: 97,652