ประชุมสมัชชาคนพิการแห่งชาติประชุมสมัชชาคนพิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ วันแรก [ 29/03/2559 ]

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มประชุม สมัชชาคนพิการสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่   ๕  เรื่อง “การพัฒนาด้านมาตรฐานองค์กรสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  เป็นวันแรก พี่น้องคนพิการเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และ บรรยายทางวิชาการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดย นายศุภชีพ  ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ   ห้องประชุมเรสซิเดนท์ ชั้น ๑ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Visitors: 97,652